Potápačské práce


Vykonávanie práce vo vode si vyžaduje špeciálne vybavenie a výcvik. Vodné prostredie so sebou prináša niektoré výhody no mnohé obmedzenia. V mnohých situáciách je dôležité, aby sa kontrola či opravy vykonali počas prevádzky. Za posledné dekády naša spoločnosť úspešne dodala optimálne riešenia a rôznorodé potápačské práce jednotlivcom i spoločnostiam. Potápači a vyškolený personál nabrali v mnohých oblastiach pracovného potápania bohaté skúsenosti. Tie zaručujú efektívny a profesionálny prístup pri plnom dodržaní bezpečnostných smerníc a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Dodávané potápačské práce

 • » stavebné a opravné práce – zváranie, rozpaľovanie, brúsenie, vŕtanie, kotvenie, montáž a demontáž
 • » odstraňovanie nánosov sedimentu, bahna a štrku z dna umelých a prírodných vodných nádrží
 • » kladenie a revízie káblov vedených cez vodné diela a toky
 • » hľadanie a vyťahovanie potopených vozidiel, predmetov a cenností
 • » čistenie studní, montáž/demontáž čerpadiel a sacích košov
helma pracovneho potapaca
 • » riešenie rôznych havarijných situácií
 • » kontrola stavu stavieb a funkčnosti rôznych zariadení
 • » odber vzoriek dna, vody a iných materiálov
 • » prieskumné práce pod vodou, mapovanie profilu dna
 • » kosenie a odstraňovanie vodných rastlín
 • » monitorovanie stavu vodných tokov a jazier
 • » odsávanie rôznych kalov a nečistôt
 • » čistenie pilierov mostov od nánosov dreva
 • » revízie hrádzí, hatí a vodných uzáverov
 • » ekologické práce